ForsidenKalenderOppskrifterLinkerDokumenterBilder
(Innlegg i Bloggen legges inn fortløpende. Så er det et innlegg du ikke finner, søk etter det litt lenger nede på høyre side).

Viser arkivet for stikkord bærum

Fra jord til bord: Øverland Økohelg 2012


(foto: Aleksander Viken – Kulturverk.com)

En fullspekket økohelg i regi av Slow Food og Øverland Andelslandbruk gikk av stabelen i Bærum nylig. Baking med gamle kornsorter, partering av lam, raw-food, økomarked, foredrag om dokumentert helseeffekter med et økologisk bevisst kosthold, var noe av det som sto på det rikholdige programmet. Oda Omholt og Aleksander Viken som begge er andelhavere på Øverland og medlemmer av Slow Food oppsummerte helgen flott med tekst og bilder.

Les mer på Kulturverk.com

 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
 • Høsttakkefesten 2012 — Foto: Hanne Stensvold – www.matmisjonen.no
• Øverland gård er kjent i skriftlige kilder fra et diplom datert 1347. Gården var kirkegods til reformasjonen og i 1537 ble deler av den krongods, mens andre deler tilhørte Oslo hospital og Nesøygodset i 1625. Brukeren på Øverland samlet gården ved kjøp i 1698, 1711 og 1737. I 1828 ble gården delt i Østre og Vestre Øverland. • www.baerum.kommune.no

Maisplukking på Ringi

Sist søndag tok jeg turen opp til Øvre Ringi Gård. De hadde åpnet maissesongen. Mye folk, god stemning og bra orgaisering. Familen plukket 6 kilo flott mais på et kvarter. Vi sikret oss også noen flasker av den flotte eplesaften som gården er så kjent for. Ta gjerne turen opp på Tanum, det er flott sted. Maisdyrking er kanskje noe for oss på Øverland?

Økobirøkteren skal lykkes!

- Invitasjon til dialog om bedre tilrettelegging av informasjon, veiledning og revisjon

Norges Birøkterlag inviterer deg som økobirøkter/interessert i økobirøkt til dialogmøte på Øverland Andelslandbruk i Bærum onsdag 23. september kl 1500. Møtet starter med omvisning på andelsbruket, deretter blir det noe å bite i før dialogmøtet starter kl 1700. De som ikke har anledning til å komme til kl 1500 oppfordres til å komme kl 1700.

Påmelding til NBs sekretariat innen torsdag 10. september, post@norbi.no eller telefon 63 94 20 80. Hvis du ikke har mulighet til å komme på møtet, send gjerne dine tilbakemeldinger om temaet til NBs sekretariat.

I 2008 utga NILF/ Bioforsk en rapport som viste at økobonder er misfornøyd med følgende:

 • Regelverk og kontrollordning – for mye byråkrati.
 • For små tilskudd til økologisk produksjon.
 • Uforutsigbare politiske rammebetingelser.
 • For lave merpriser i markedet.

Bakgrunnen for rapporten var at Debio opplever et relativt høyt utmeldingstall fra kontrollordningen. Fra 2004-2007 meldte 646 bønder seg ut av kontrollordningen. Dette er over 6 % av deltagerne i kontrollordningen, noe som gir en avgang som er dobbelt så stor som ellers i landbruket. For å nå målet om 15 % økologisk landbruk innen 2015 er det ikke nok å rekruttere nye økobonder, i tillegg må en sette i verk flere tiltak for å beholde de som allerede er inne i kontrollordningen. Et høyt antall inn og utmeldinger gir også økte utgifter til Debio og andre som er involvert i innmeldingsprosessen (slik som gratis førsteråd).
For å se nærmere på hva som er årsakene til utmeldinger har Debio sammen med KSL Matmerk, Norges Bondelag, Norges Bonde- og småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgiving satt i gang et prosjekt som skal gi best mulig beslutningsgrunnlag før innmelding i kontrollordningen og god oppfølging etter innmelding.

For å kunne påvirke til at det også blir tatt hensyn til økologisk birøkt i prosjektet, ønsker Norges Birøkterlag å kalle inn til dialogmøte på Øverland Andelslandbruk i Bærum onsdag 23. september. Her vil vi gå nærmere inn på hvordan informasjon, veiledning og revisjon oppfattes av birøkterne, hvilke positive og negative erfaringer birøkterne har med disse punktene, og hvordan disse punktene kan tilrettelegges slik at de føles som en ressurs for økobirøkteren.

På side 3 står noen spørsmål som vi vil ta opp på møtet. Vi ber dere derfor om å tenke igjennom disse før møtet. For de som ikke har anledning til å delta ber vi om at dere sender inn eventuelle kommentarer pr. post, epost eller ringer oss.

Program for diskusjonsmøte onsdag 23. september:

 • Kl 1500 Omvisning på Øverland Andelslandbruk ved Jolien Perotti.
 • Kl 1600 Servering i hovedhuset (Norges Birøkterlag dekker serveringen for sine medlemmer).
 • Kl 1700 Dialogmøte, Økobonden skal lykkes.
 • Kl 1900 Honningcentralen informerer om sitt arbeid videre med økologisk honning og markedet.
 • Kl 2000 Møtet avsluttes.

Med vennlig hilsen

NORGES BIRØKTERLAG

Eli Åsen
organisasjonskonsulent

Adressen er Øverland Gård, Gamle Ringeriksvei 123, 1356 Bekkestua.

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON PÅ MØTE 23/9-09 (noter gjerne og ta med på møtet)

 • Hvordan kan informasjon og veiledning tilrettelegges og formidles til brukerne slik at de har et godt beslutningsgrunnlag før innmelding i kontrollordningen, og slik at de deretter lykkes med omlegging og med økologisk produksjon.
 • Birøkt er pr. i dag ikke omfattet av ordningen om gratis førsteråd. Bør birøkt inn her?
 • Hvordan kan kontrollordningen innrettes slik at den blir minst mulig belastende for brukeren, og helst oppfattes som noe positivt?
 • Hvordan tilrettelegge informasjon, veiledning og revisjon (Debio-inspeksjon) slik at dette bidrar til at økobonden lykkes?
 • I forhold til spørsmålet over skriv ned 3 dårlige erfaringer, 3 gode erfaringer og 3 ønsker og forslag til forbedring:
 • 3 dårlige erfaringer (vil ikke ha):
 • 3 gode erfaringer (beholdes):
 • 3 forslag til forbedringer:

Øverland Gård

Øverland Andelslandbruk

Øverland gård ligger på grensen av boområdene i Bærum, tett inntil Bærumsmarka, like ved Kolsåstoppen. Gårdens historie går tilbake til middelalderen, og har siden 1947 vært eid av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Selskapet fikk gården som en testamentarisk gave fra Petter Øverland. Hans ønske var at gården skulle brukes til å fremme norsk jord- og skogbruk. Norges Vel har hatt mange ulike aktiviteter på Øverland gjennom årene, knyttet til utvikling av landbruk. Pr. i dag har Norges Vel som hovedmål å skape livskraftige lokalsamfunn og Øverland egner seg spesielt godt til dette formålet med sin bynære beliggenhet.

Andelslandbruk på Øverland

Andelslandbruk er godt kjent fra enkelte andre land (Community Supported Agriculture i Amerika og Stor Brittania, Teikei i Japan mm.), men er lite kjent i Norge. Norges Vel, som eier Øverland gård, drev et pilotprosjekt for å prøve ut andelslandbruk i Norge og Øverland gård var først ute i 2006.
bq. Kjennetegn og forutsetninger for andelslandbruk er transparent økonomi, god dialog mellom gård – forbruker, og reell risikodeling for årsvariasjoner i gårdens produksjon.

En gruppe på ca. 120 familier har dannet foreningen Øverland Andelslandbruk (ØverlAndel). Foreningen leier av Norges Vel ca. 10 daa jord som brukes til intensiv økologisk hagebruksproduksjon. Foreningen er ansvarlig for drifta, og har engasjert gartner til arbeidet. Medlemmene har kjøpt hver sin andel av årsproduksjonen på dette stykket. Pris for en andel = samla driftskostnader : antall medlemmer. I 2009 ble kostnaden for en andel i kr. 3000,-. Beløpet blir betalt tidlig i sesongen, da driftsmidler og gartnerlønn skal betales. Andelshaverne kan da fritt selv høste sin andel av grønnsaksfeltets avling utover sommeren og høsten. På denne måten kjøper forbrukerne ikke produkter, men andel av en definert produksjon. På denne måten blir også forbrukerne involvert i produksjonen, dens økologi og økonomi, på en helt ny måte. Mange ønsker faktisk det. Grønnsakshagen på Øverland er blitt et sted der folk møtes på lørdagene for å høste mat, og gjerne slå av en prat med en av de andre andelseierne. Og barna koser seg.

Andelshaverne får elektronisk nyhetsbrev hver uke, med informasjon om hva som er klart for høsting m.m.

ØverlAndel har et aktivt styre (kjernegruppe). Styreleder og kontaktperson er Jolien Perotti, post@andelslandbruk.no.

Andre aktiviteter på gården

Gården består av ca. 400 mål dyrka mark og 1500 mål skog, pluss Arboretet – en unik samling med trær fra hele verden, åpent for publikum. I 2006 startet omlegging til økologisk drift.

I den gamle eplehagen ble det anlagt en skolehage i 2005, som har blitt drevet økologisk fra starten. Steinerskolene i Oslo og Bærum har knyttet seg til gården, og er aktive brukere av skolehagen og skogen omkring. Stabekk videregående skole har praksisundervisning for sine naturbrukselever på Øverland.

En del av bygningene på tunet blir leid ut til diverse formål.

Kontakt oss

Øverland Gård, Gamle Ringeriksvei 123, 1356 Bekkestua.

Styreleder og kontaktperson for Øverland Andelslandbruk (ØverlAndel) er Jolien Perotti, tlf 482 26 484 e-post post@andelslandbruk.no.