ForsidenKalenderOppskrifterLinkerDokumenterBilder
(Innlegg i Bloggen legges inn fortløpende. Så er det et innlegg du ikke finner, søk etter det litt lenger nede på høyre side).

Viser arkivet for stikkord birøkt

Skal Øko-birøkteren lykkes?

15.05.2008

Norges birøkterlag holdt et møte på Øverland gård 23.september om hvordan birøkterne kan lykkes når de skal drive eller legge om til økologisk drift i bigården. Dette gjaldt ikke kun birøkten på øverland, men økologisk birøkt generellt. Referat fra dette møtet, skrevet av Norges Birøkterlag, kan du lese i vedleggene.

15.05.2008 — Hvor mye honning?

14.06.2008 — Innflyvingsrammpen er klar.

Økobirøkteren skal lykkes!

- Invitasjon til dialog om bedre tilrettelegging av informasjon, veiledning og revisjon

Norges Birøkterlag inviterer deg som økobirøkter/interessert i økobirøkt til dialogmøte på Øverland Andelslandbruk i Bærum onsdag 23. september kl 1500. Møtet starter med omvisning på andelsbruket, deretter blir det noe å bite i før dialogmøtet starter kl 1700. De som ikke har anledning til å komme til kl 1500 oppfordres til å komme kl 1700.

Påmelding til NBs sekretariat innen torsdag 10. september, post@norbi.no eller telefon 63 94 20 80. Hvis du ikke har mulighet til å komme på møtet, send gjerne dine tilbakemeldinger om temaet til NBs sekretariat.

I 2008 utga NILF/ Bioforsk en rapport som viste at økobonder er misfornøyd med følgende:

 • Regelverk og kontrollordning – for mye byråkrati.
 • For små tilskudd til økologisk produksjon.
 • Uforutsigbare politiske rammebetingelser.
 • For lave merpriser i markedet.

Bakgrunnen for rapporten var at Debio opplever et relativt høyt utmeldingstall fra kontrollordningen. Fra 2004-2007 meldte 646 bønder seg ut av kontrollordningen. Dette er over 6 % av deltagerne i kontrollordningen, noe som gir en avgang som er dobbelt så stor som ellers i landbruket. For å nå målet om 15 % økologisk landbruk innen 2015 er det ikke nok å rekruttere nye økobonder, i tillegg må en sette i verk flere tiltak for å beholde de som allerede er inne i kontrollordningen. Et høyt antall inn og utmeldinger gir også økte utgifter til Debio og andre som er involvert i innmeldingsprosessen (slik som gratis førsteråd).
For å se nærmere på hva som er årsakene til utmeldinger har Debio sammen med KSL Matmerk, Norges Bondelag, Norges Bonde- og småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgiving satt i gang et prosjekt som skal gi best mulig beslutningsgrunnlag før innmelding i kontrollordningen og god oppfølging etter innmelding.

For å kunne påvirke til at det også blir tatt hensyn til økologisk birøkt i prosjektet, ønsker Norges Birøkterlag å kalle inn til dialogmøte på Øverland Andelslandbruk i Bærum onsdag 23. september. Her vil vi gå nærmere inn på hvordan informasjon, veiledning og revisjon oppfattes av birøkterne, hvilke positive og negative erfaringer birøkterne har med disse punktene, og hvordan disse punktene kan tilrettelegges slik at de føles som en ressurs for økobirøkteren.

På side 3 står noen spørsmål som vi vil ta opp på møtet. Vi ber dere derfor om å tenke igjennom disse før møtet. For de som ikke har anledning til å delta ber vi om at dere sender inn eventuelle kommentarer pr. post, epost eller ringer oss.

Program for diskusjonsmøte onsdag 23. september:

 • Kl 1500 Omvisning på Øverland Andelslandbruk ved Jolien Perotti.
 • Kl 1600 Servering i hovedhuset (Norges Birøkterlag dekker serveringen for sine medlemmer).
 • Kl 1700 Dialogmøte, Økobonden skal lykkes.
 • Kl 1900 Honningcentralen informerer om sitt arbeid videre med økologisk honning og markedet.
 • Kl 2000 Møtet avsluttes.

Med vennlig hilsen

NORGES BIRØKTERLAG

Eli Åsen
organisasjonskonsulent

Adressen er Øverland Gård, Gamle Ringeriksvei 123, 1356 Bekkestua.

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON PÅ MØTE 23/9-09 (noter gjerne og ta med på møtet)

 • Hvordan kan informasjon og veiledning tilrettelegges og formidles til brukerne slik at de har et godt beslutningsgrunnlag før innmelding i kontrollordningen, og slik at de deretter lykkes med omlegging og med økologisk produksjon.
 • Birøkt er pr. i dag ikke omfattet av ordningen om gratis førsteråd. Bør birøkt inn her?
 • Hvordan kan kontrollordningen innrettes slik at den blir minst mulig belastende for brukeren, og helst oppfattes som noe positivt?
 • Hvordan tilrettelegge informasjon, veiledning og revisjon (Debio-inspeksjon) slik at dette bidrar til at økobonden lykkes?
 • I forhold til spørsmålet over skriv ned 3 dårlige erfaringer, 3 gode erfaringer og 3 ønsker og forslag til forbedring:
 • 3 dårlige erfaringer (vil ikke ha):
 • 3 gode erfaringer (beholdes):
 • 3 forslag til forbedringer: