ForsidenKalenderOppskrifterLinkerDokumenterBilder
(Innlegg i Bloggen legges inn fortløpende. Så er det et innlegg du ikke finner, søk etter det litt lenger nede på høyre side).

Viser arkivet for stikkord landbruk

Økologisk Landbruk

Prinsippene for økologisk landbruk består av helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet. De ble vedtatt av IFOAM i 2005.

 • Helseprinsippet
  Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.
 • Økologiprinsippet
  Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem.
 • Rettferdighetsprinsippet
  Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.
 • Varsomhetsprinsippet
  
Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.